Så här spelas boule

Regler för inomhusboule

Inomhusboule kan spelas på de flesta underlag tex parkettgolv eller plastmatta.
En bra spelplats är c.a 2 x 10 meter men även mindre går bra. I den ena ändan av banan markeras ett kastfält med tex tape ("ringen"), varifrån spelarna gör sina kast. Detta fält kan vara c:a 60 x 60 cm och får ej överträdas vid kastet.

En match spelas mellan två enskilda spelare (singel) eller mellan två lag bestående av vardera två eller tre spelare (dubbel eller trippel).
I singel och dubbel har varje spelare tre klot, i trippel har varje spelare två klot. Godkända tävlingsklot är av konstläder/ läder, mäter 27- 28 cm i omkrets och väger 280-310 gram styck.
Målkulan - "lillen" - är av konstläder/ läder och mäter 13-14 cm i omkrets.

Startande lag väljs genom lottning. En spelare i startande lag ställer sig i ringen och kastar därefter ut lillen.
Lillen måste hamna 3-10 meter från ringen och minst 1 meter från hinder. (Ett hinder kan vara tex en vägg, ett bord eller en bänk. Hamnar lillen närmare än 3 meter, längre bort än 10 meter eller intill ett hinder görs utkastet om. Efter tre misslyckade försök är det motståndarlagets tur att kasta ut lillen.
En spelare i det startande laget (inte nödvändigtvis den som placerat ut lillen) ställer sig med båda fötterna i ringen och kastar ett av sina klot så nära lillen som möjligt.
Därefter går en spelare ur det andra laget in i ring­en och försöker placera - "lägga" - ett klot närmare lillen, alternativt krocka bort - "skjuta" - motståndarlagets klot. Det klot som därefter ligger närmast lillen leder.

När spelet är igång är det alltid det icke ledande lagets tur att spela, ända tills det med minst ett klot hamnar närmare lillen än motståndarlagets bästa klot. På så vis växlar spelordningen tills samtliga klot har kastats och en spelomgång är genomförd.
Det klot som efter spelomgången ligger närmast lillen ger 1 poäng. Har samma lag ytterligare ett eller flera klot närmare lillen än motståndarlagets bästa klot, ger varje sådant klot 1 poäng. Det är alltså endast ett av lagen som tar poäng i varje spelomgång och maximal utdelning är lika med antalet klot i laget, 6 poäng i dubbel och trippel, 3 poäng i singel.
En spelare i det lag som vunnit en spelomgång startar nästa genom att kasta ut lillen på nytt.
Först till 13 poäng vinner matchen. Det räcker att vinna med 1 poäng, resultatet kan alltså bli 13-12.

Om under en spelomgång de två bästa kloten, ett från vardera laget, ligger på exakt samma avstånd från lillen, gäller följande:
- Om inget klot återstår att spela blir omgången oavgjord och lillen tillfaller det lag som vann föregå­ende omgång.
- Om endast ett lag har klot kvar spelas dessa.
- Om bägge lagen har klot kvar, ska det lag som spelade det senaste klotet spela igen, därefter spelar motståndarlaget och så vidare växelvis tills ett av lagen tar poäng.

I spelets taktik ingår att man ibland skjuter, d v s försöker träffa och flytta, ett motståndarklot eller t o m lillen. Ett skott kan totalt förändra läget i en spelomgång, särskilt om lillen flyttas. Däremot ger en träff inte någon poäng i sig. 

I mera kvalificerade spelsammanhang har de olika spelarna i ett lag olika specialuppgifter. Den som är skicklig på att placera sitt klot med stor precision är "läggare". Den som övat upp särskilt pricksäkerheten är "skytt". Vem i laget som kliver in i ringen och kastar ett klot beror på vad som eftersträvas i det aktuella läget. Är det taktiskt riktigt att lägga in ett klot nära lillen eller är det bättre att flytta ett motståndarklot? 

Trots att boule är ett enkelt och lättsamt spel, är det oerhört innehållsrikt. Du blir aldrig fullärd och spelet blir intressantare ju mer du spelar.


Så här håller man klotetFrågor till: Kjell Jonason, 0708-89 09 45